Scroll Top

Privacy & cookiebeleid

Over Interieurvakman m/v 

Interieurvakman m/v is een initiatief van werkgeversorganisatie INretail en partijen uit de woonbranche, zoals leveranciers en scholen. Het doel van het project is in om de ambachtelijke vakken zoals woningstoffeerder, keukenmonteur, parketteur en meubelstoffeerder onder de aandacht te brengen van jongeren die een studiekeuze moeten maken en zij-instromers die zich willen laten omscholen. Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Fashion Retail Non-Food.

INretail
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG te Zeist
privacy@INretail.nl

Privacy algemeen

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy statement.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Bezoekers van onze site
Je kunt  onze website bezoeken zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de site wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website (zie verder onder cookies).

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden verwerkt om de geabonneerden te informeren over ontwikkelingen in de branche. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de inschrijving voor onze nieuwsbrief via de website. Hiermee verleen je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Interieurvakman m/v de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • welke functie je hebt (zoals student, docent , decaan of ondernemer)

Jouw persoonsgegevens worden voor deze verwerking gedurende de periode dat je bent aangemeld, verwerkt door Interieurvakman m/v. Iedere nieuwsbrief bevat afmeldmogelijkheden.

Links 
Op de website van Interieurvakman m/v staan een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Interieurvakman m/v is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Doorgifte
Jouw persoonsgegevens zullen nimmer worden doorgegeven buiten Nederland en evenmin worden verkocht aan geïnteresseerde derde partijen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website(s);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies 

Interieurvakman m/v gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

We gebruiken deze instrumenten om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webbouwers die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics 

We maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit doen wij met behulp van Google-advertentiecookies. Met gebruikmaking van de Google AdWords Remarketing service wordt het daardoor mogelijk om te adverteren op websites van derden in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina of een website in het Google Display Network.  Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. We krijgen bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze site afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken en tracking van derde partijen insluiten.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Interieurvakman van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Interieurvakman m/v dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen, klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op via:

INretail
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG te Zeist
privacy@INretail.nl

 Zeist, 30 december 2020

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.